Sedlar och Mynt

Riksbanksfullmäktige har beslutat att Sverige mellan 2013 och 2017 ska få nya sedlar och mynt. Detta byte har inte skett över en natt utan utbytet har skett under flera år.

Nu är skiftet över, vi har fått en rad nya mynt och sedlar och efter den 30 juni 2017 är de sista äldre mynt och sedlar är numera ogiltiga. Bytet till nya sedlar och mynt har påverkat givetvis all kontanthantering i Sverige, och så även CashGuard. Vi på StrongPoint har genomfört ett omfattande arbete med att hjälpa alla våra CashGuard-kunder på ett säkert sätt genom detta skiftet.

 

 

Service & Support för din butik