CashGuard

Frida Kalin

Marketing Manager

januari 3, 2017

Denna produkt är den del av StrongPoints Cash Management-system CashGuard. Vår lösning Vårt system för sluten kontanthantering ger användaren total kontroll över kontanterna samtidigt som det också ger enklare och snabbare kassaavslut, alltid riktigt avstämd kassa och inte minst en säkrare och tryggare arbetsmiljö. CashGuard är det marknadsledande systemet på marknaden med över 30 000 installationer under över 30 år. Alla komponenter skyddar för manipulering och är kända för sin hållbarhet.

Frida Kalin

Marketing Manager

januari 3, 2017